Få eksterne øjne på din organisation via auditering, hvilket giver mulighed for at spotte nye forbedringspotentialer.

Mattrs tilbyder forskellige typer af auditering:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • Procesaudit fx i produktionsmiljøer

Audit giver jeres organisation en systematisk, objektiv og uafhængig vurdering af overensstemmelsen mellem jeres ledelsessystem og standarden(erne), samt anbefalinger til optimeringer og løbende forbedringer af jeres ledelsessystem for at øge værdiskabelsen i jeres organisation.

Audit kan udføres på dele eller hele organisationen, også i samarbejde med jeres interne auditorer, som ønsker træning i auditfunktionen.

Tanya Sørensen er uddannet Lead auditor i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og har stor auditerfaring herunder som ekstern certificeringsauditor for DNV.

Kontakt mig og hør nærmere om jeres muligheder.