Mange virksomheder og organisationer har implementeret standarder, kundekrav, lovkrav og egne krav indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø, men disse er ofte ikke fuldt integreret, så der skabes den rette værdi. Kravene ses tit som en “skal opgave”, ikke som en værdiskabelse. Mattrs understøtter jer i at strukturere, videreudvikle og integrere jeres indsatser indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø, så værdien ses på bundlinjen.

Værdiskabelse kan være en strategi med tilhørende implementeringsplan for QHSE, herunder definition af ønskede kultur og mål. Medarbejdere ved derved, hvad de skal opnå og vejen dertil, hvilket sparer tid og frustrationer i organisationen samt sikres, at defineret målsætning opnås. Eller værdiskabelse ved tilbundsgående analyser af kvalitetsomkostningerne med tilhørende årsagsanalyser og korrigerende handlinger - ændring fra ugentlige kundereklamationer til godt samarbejde uden kundereklamationer .

Mattrs tilbyder rådgivning indenfor:

 • Strategiudvikling og udarbejdelse af implementeringsplan med tilhørende målsætning
 • Definition og implementering af QHSE kultur herunder adfærd
 • Organisering af QHSE området
 • Risikoledelse og udarbejdelse af risikovurderinger for optimal styring af organisationens risici
 • Kvalitetsledelse herunder skabelse af robuste produktionsprocesser, således at kvaliteten er ensartet hver gang
 • Faktuel beslutningstagning ved brug af data og statistiske metoder, både til årsagsanalyser og optimeringer
 • Opsamling, analyse og optimering i relation til kvalitetsomkostninger (COQ / COPQ)
 • Implementering af APQP / APQP4WIND / PPAP
 • Kvalitetssikring og -kontrol
 • ISO 9001 implementering og vedligeholdelse herunder auditering
 • ISO 14001 and ISO 45001 implementering og vedligeholdelse herunder auditering

Kontakt mig og hør nærmere om jeres muligheder.